Energi fakta

Energifakta gir deg et liten innblikk i Byggteknisk forskrift (Forskrift om tekniske krav til byggverk – TEK10)

TEK10 stiller blant annet krav til: barnesikring, personsikkerhetsglass, rømningsvei, CE-merking men også energieffektivitet.

I § 14-3. Energitiltak står der

(1) Bygning skal ha følgende energikvaliteter:

a) Transmisjonsvarmetap:

U-verdi glass/vindu/dør inkludert karm/ramme ≤ 1,2 W/m2/ K

I § 14-5. Minstekrav står der

(1) Følgende minstekrav skal oppfylles:

Minstekrav

U-verdi vindu og dør, inkludert karm/ramme ≤ 1,6 W/m2/ K

Omskrevet betyr det at den gjennomsnittlige u-verdi på alle vinduer og dører skal være 1,2 W/m2/K eller mindre. (U-verdi = varme tap).  Og samtidig må ingen enkelte vinduer eller dører isolere dårligere enn 1,6 W/m2/K.

Her et eksempel på det

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der er flere muligheter for å optimere U-verdien på, for eksempel:

  • Øke fra 2 lags glass til 3 lag glass
  • Velge flere vinduer med fast karm
  • Velge større vinduer
  • Lever noen vinduer med 3 lag glass (f.eks. de fast karmer hvor U-verdien er lavest og arealet ofte utgjør en større andel av gjennomsnittet)

På alle tilbud og ordrer fra Hvidbjerg Vinduet er den gjennomsnittlige U-verdi opplyst men også U-verdien på hver enkelt element.

Husk og opplys om TEK 10 krav til energieffektiviteten skal oppfylles, så hjelper vi med å finne den beste løsning for å oppfylle energi kravene.

På denne side er vist krav til boliger, men vi gjør oppmerksom på at der kan gjelle andre krav, for eksempel bygninger under 30 m2 oppvarmet BRA, bygning av laftede yttervegger, bevaring av kulturminner og antikvariske verdier og bygning som ut fra forutsatt bruk skal holde lav innetemperatur.

Du kan lese hele loven på www.lovdata.no