Everluxx Classic®e - Klassiske vinduer designet til framtiden

Everluxx Classic®e setter ny standard med hensyn til isoleringsevne og er utviklet til å kunne etterleve nåtidens men også framtidens krav til energi riktige vinduer.

Everluxx Classic®e er fremstilt av moderne og vedlikeholds-vennlige materialer og designet så de passer til alle typer bygg.

Med en 120 mm karmdybde, grå tettinger og glassliste markeringer på rammene, er Everluxx Classic®e velegnet til både nybygg og ved oppussing.