Sprossevinduer / Krysspost vinduer PVC - Everluxx Classic®e

Sprosse-/Krysspost vinduer har som standard profilerte poste og glasslister. Hengselstypen er i likhet med sidehengslede vinduer, galvanisert not hengsler av merket PN.

Vinduet leveres med hasper og stormkrok med 2 posisjoner.

Vinduet kan som tilvalg leveres med sidesvingbeslag (vaskebeslag), så glasset utvendige side kan vaskes fra innsiden.

Standard tilbehør

Art.nr. 3103523
Komplett haspe sett, zink

Spesielle tilbehør

Art.nr. 3200151-B
Eloksert vrider - høyre
Art.nr. 3200152-B
Eloksert vrider - venstre
Art.nr. 3200155
Vrider, hvitt - høyre
Art.nr. 3200156
Vrider, hvitt - venstre
Art.nr. 3100122
Kisi barnesikring
Art.nr. 3200153
Eloksert vrider, låsbar - høyre
Art.nr. 3200154
Eloksert vrider, låsbar - venstre
Art.nr. 3900260
Sikringsbeslag, eloksert
Art.nr. 3900262
Sikringsbeslag, hvitt
Art.nr. 3500076
30 cm2 ventill, eloksert  - løssalg eller fabrikksmontert