Toppstyrte vinduer PVC - Everluxx Classic®eVinduets "hengsler" (toppstyringsbeslag) er montert i rammens / karmens øverste sider, og ved åpning skyves rammens nederste del ut, mens den øvre del samtidig beveger seg lidt ned.
Betjening skjer med et, et hånds betjent håndtak, der er plassert midt på under-rammen.
Ved åpning kan rammen fastholdes i en ventilasjons-stilling, der giv en åpning på 1-2 cm i bunn.
Ved større åpning styres rammen av friksjonsbremser i toppstyringsbeslaget. Det skal bemerkes, at friksjons-bremsen ikke sikrer rammens stilling under større vindbelastning.

.
 

Standard tilbehør

Art.nr. 3200151
Eloksert vrider - høyre

Spesielle tilbehør

Art.nr. 3200155
Vrider, hvitt - høyre
Art.nr. 3200153
Eloksert vrider, låsbar - høyre
Art.nr. 3100122
Kisi barnesikring
Art.nr. 3900260
Sikringsbeslag, eloksert
Art.nr. 3900262
Sikringsbeslag, hvitt
Art.nr. 3500076
30 cm2 ventill, eloksert  - løssalg eller fabrikksmontert