2-veis vinduer PVC - Everluxx Plus®2-veis (side- bunn- hengslet)
2-veis (side- bunn- hengslet) vindu er et innadgående vindu, og kan som navnet antyder, åpnes 2 veie, sidehengslet og vippe inn i topp.

Den sidehengslede funksjon utnyttes primært i forbindelse med vasking av glassets utvendige side, mens vippe funksjon anvendes ved den daglige ventilasjon og utluftning.

Rammen betjenes med et håndtak i siderammen, og i lukket tilstand vender håndtaket nedad. Ved å dreie håndtaket i loddrett stilling kan vinduet vippes innad, så der i topp blir en åpning på ca. 10 cm.

I vannrett stilling åpnes vinduet innad. I en 45º mellomstilling er der mulighet for fiksering av rammen i ventilasjonsstilling.

Håndtaket kan som tilvalg forsynes med sperre eller lås.

Se også brukerveiledningens 2-veis funksjon.

Standard tilbehør

Art.nr. 3100108
Eloksert vrider til 2-veis vindu/dør

Spesielle tilbehør

Art.nr. 3500457
Eloksert vrider til 2-veis vindu/dør, låsbar  
Art.nr. 3500218
Eloksert vrider til 2-veis vindu/dør med knapp
Art.nr. 3000199
Barneskiring m/fjær til vrider
Art.nr. 3500076
30 cm2 ventill, eloksert  - løssalg eller fabrikksmontert