Sikkerhetsglass

Sikkerhetsglass er ofte påkrevd i teknisk forskrift eller regelverk – og med god grunn.

Sikkerhetsglass minimerer risikoen betraktelig for personskader, hvis glasset knuses.

Vanlig glass

Når vanlig glass belastes over glassets bruddstyrke revner det i skarpe glass spyd som kan gi kuttskader.

Herdet glass

Ved en varmeprosess med kontrollert avkjøling kan glass herdes.

Glasset blir da 4-5 ganger sterkere enn vanlig glass i samme tykkelse.

I tillegg vil det ha langt større motstand mot varmebelastninger.

Herdet glass kan i mange tilfelle gi en god beskyttelse mot glass nedfall, trykkbelastninger, termiske spenninger og annen ytre påkjenning. Men det er ikke spesielt ugjennomtrengelig og er derfor ikke nok sikring mot hærverk og innbrudd.

Laminert glass

Hva består laminert glass av?

Laminert glass består av 2 eller flere stykker glass som lamineres. Som laminat mellom glassrutene brukes det en tynn plastfolie. Denne plastfolien er utrolig seig og den er ved en varmebehandling limt til glasset slik at glass bitene holdes på plass hvis ruten blir knust. Det gjør at det ikke blir farlige glassbiter som kan forårsake skader på person.

Laminert glass er vanskelig å forsere selv om glasset er sprukket.

Laminert glass har mange anvendelsesområder. Dets unike funksjon er å hindre eller forsinke gjennom-trenging, uansett om det skyldes et ulykkestilfelle eller en evt. kriminell handling.

Personlig og materiell sikkerhet
Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet for personer og husdyr, og slik at det ikke oppstår sammenbrudd eller ulykke som fører til uakseptabelt store materielle eller samfunnsmessige skader.
Vindu, dør og andre glass felter som ved knusing kan volde skade på person eller husdyr, skal ikke benyttes med mindre det er foretatt sikring mot fare ved sammenstøt eller fall.
Sikring kan utføres ved brystning eller avskjerming med høyde minimum 0,8 m opp til glass felt, eller bruk av personsikkerhetsrute.
Kilde: Byggteknisk forskrift (TEK 10)

Laminert og herdet glass kan kombineres med ulike typer ornament glass og solavskjermende glass

Trenges der sikkerhetsglass på både inn- og yttersiden kombineres ofte herdet og laminert glass så den utvendig side er herdet mens det innerste glass er laminert.

 

 

 

Vanlig glass revner i skarpe spyd.

 

 

 

Herdet glass knuses ikke,
det granulerer i små glassbiter.

 

 

 

Plastfolien holder glass bitene
på plass, hvis ruten blir knust.
 

 

 

 

Kontakt vår kundesenter på tlf. +45 96 91 22 22 for ytterligere informasjon om de mange muligheter.