Garantibestemmelser

Kvalitet, design og god service er en merkesak for Hvidbjerg Vinduet. Sikre leveranser av kvalitetsprodukter, der holder hva vi lover, er for oss den beste måte å få glade og tilfredse kunder på.

Alle Hvidbjerg Vinduets produkter, er fremstilt på vår egne fabrikker i Danmark, er CE-merket og kvalitetssertifisert i henhold til DVC (Dansk Vindues Certificering). Hvidbjerg Vinduet er ydermer omfattet av VinduesIndustriens garantiordning i Danmark.

 
5 års garantierklæring (Danmark)
Hvidbjerg Vinduet gir 5 års garanti på alle produkter i henhold til Hvidbjerg Vinduets garantierklæring, DVC Produktcertificering og den Danske Vinduesindustri (www.vinduesindustrien.dk).
 
Last ned garantierklæring her