Innslag TUNBYG 2012

Besøk på Hvidbjerg Vinduet's stand på TUNBYG i mars 2012.