Toppstyrte vinduer tre/alu - Alux®

Typen toppstyret betyr at vinduet et hengslet i rammens/karmens øverste sider, og ved åpning skyves rammens nederste del ut, mens den øverste del samtidig beveger seg litt ned.

Vinduets "hengsler" (toppstyringsbeslag) er montert i rammens / karmens øverste sider, og ved åpning skyves rammens nederste del ut, mens den øvre del samtidig beveger seg lidt ned.

Betjening skjer med et, et hånds betjent håndtak, der er plassert midt på under-rammen.

Ved åpning kan rammen fastholdes i en ventilasjons-stilling, der giv en åpning på 1-2 cm i bunn.

Ved større åpning styres rammen av friksjonsbremser i toppstyringsbeslaget. Det skal bemerkes, at friksjons-bremsen ikke sikrer rammens stilling under større vindbelastning.

 

Standard tilbehør

Art.nr. 3900200
Eloksert vrider - høyre  

Spesielle tilbehør

Art.nr. 3900200/3100122
Eloksert vrider med barnesikring - høyre
Art.nr. 3100123
Låsbar vrider, eloksert - høyre  
Art.nr. 3900260
Sikringsbeslag, eloksert
Art.nr. 3900262
Sikringsbeslag, hvitt
Art.nr. 3900296
40cm2 grå ventill 34 cm lang, løssalg el. fabrikksmontert
Art.nr. 3900139
30cm2 grå ventill, 27cm lang løssalg eller fabrikksmontert