Solavskjermende glass

Solavskjermende glass behøver ikke kun være fargede. I noen sammenheng kan det dog være ønskverdig å lukke av for lys og solenergi.

Vinduets funksjon er å slippe inn dagslys og samtidig skape det best mulig inneklima med det laveste energiforbruk og minst miljøpåvirkning.

Behovet for ventilasjon og kjøling kan dermed ned bringes med solavskjermende glass. I den moderne arkitekturen med større glass partier, som nettopp skal gi lys og luft til rommet, kan det være en fordel å ned bringe varmepåvirkningen.

Hvidbjerg Vinduets standard «solavskjermende glass 70/40» slipper inn 70% av lyset, men reduserer i tillegg varmepåvirkningen med 40%.

Vi tilbyr også solavskjermende glass med farger og speileffekt. Kontakt vår kundesenter på tlf. +45 96 91 22 22 for ytterligere informasjon om de mange muligheter.