Støydempende/lyd glass

I Norge er mange bygg  utsatt for så sterk støypåvirkning at miljøet må betegnes som utilfredsstillende.

Men til det formål er nettopp støydempende / lyd reduserende glass utviklet til å dempe lyd og støy.

Støy er et voksende miljøproblem, frem for alt langs sterkt trafikkerte veie og gater, og vei med tung trafikk.
Det første grunnleggende prinsippet i støydempende glass er asymmetri i glassets oppbygning. Det mest enkle lydglass er 2-lags glass hvor det ene lag glass er tykkere enn det andre. F.eks. en 6-14-4 rute (6 mm glass -14 mm mellomrom - 4 mm glass).

De lyd reduserende egenskaper kan forbedres ved å endre på glassene og/eller avstanden mellom glassene. Når man øker glassets tykkelse bliver ruten tungere og lydbølgene kan ikke sætte den i svingninger så let.

Hvidbjerg Vinduet tilbyr 2 og 3 lag glass, hvor det ytterste glasset er tykkere end det innerste lag.

(6mm mot normalt 4mm)

Med forskjellig tykkelse på glassene forøkes lyd reduksjonen, idet glassene populært sagt ikke kan svinge i takt.